Zážitkové lety

Cruiser, ktorý lietal za polárnym kruhom

„Oskar Mike, Sierra Charlie November, dobrý deň. PS-28 Cruiser spoločnosti Sky Story“ … tieto slová zazneli leteckým komunikačným éterom na letisku v Brne Tuřanoch prednedávnom  po prvýkrát. Áno, aj toto je dôkaz  rozvoja, inovácií  a napredovania. Poskytovať svojím zákazníkom tie najlepšie služby a možnosti v oblasti všeobecného letectva. Rozšíriť svoju  flotilu  o ďalší aeroplán bol teda ďalší  neodvratný a potrebný krok. Cruiser je  hlavným a nosným typom v leteckej škole Flying Service DTO a tak k tým  už prevádzkovaným  v týchto dňoch v hangári pod hlavičkou partnerskej firmy Sky Story s.r.o. pribudol ďalší. Jeho cesta na Slovensko bola zdĺhavá  a neľahká. Ale všetko sa podarilo zvládnuť aj napriek platným obmedzeniam. Dnes už po takmer polroku  hangáruje doma a my sme sa rozhodli pri tejto príležitosti  o tom celom náročnom procese obstarávania, na konci ktorého stojí prevádzky schopné lietadlo,  čo to napísať . O rozhovor sme teda požiadali osoby najpovolanejšie a v danej veci  priamo zainteresované. Svoje pocity a dojmy nám vyrozprávali Bronislav Kubiczek a Andrej Zelem.

Rozhodli ste sa rozšíriť lietadlový park leteckej školy  ďalším lietadlom. Prečo Cruiser a prečo až z ďalekého Nórska, z  letiska  Tromso za Severným polárnym kruhom?

Celé to začalo pomerne dávno.  Nad zaobstaraním ďalšieho lietadla som uvažoval už dlhšie, hlavne z dôvodu náhrady a zastupiteľnosti  leteckej techniky aj v čase servisu, opráv a revízií. Keďže jedno lietadlo PS-28 Cruiser  „Glass“ už vlastníme a ďalšie prevádzkujeme,  tak moje rozhodnutie  jasne smerovalo k zaobstaraniu lietadla rovnakého typu. Zhruba v tom istom období kolega a vedúci výcviku v našej leteckej škole Andrej   taktiež uvažoval o plánoch a investíciách do lietadla.  Na základe poznatkov  a skúsenosti ktoré z pozície inštruktora leteckého výcviku  získal, rozhodol sa pre rovnaký aeroplán od českého výrobcu  Czech Sport Aircraft dnešný Czech Aircraft Group, s.r.o.. Pri jednom spoločnom telefonickom rozhovore  mi načrtol svoj  zámer. Netrvalo dlho a  padlo rozhodnutie spojiť sily pre spoločný cieľ. Rýchlo sme sa zhodli  na vybavení,  ktorým by lietadlo malo disponovať a chceli sme podľa  možnosti, aby bolo čo najviac identické s tým už používaným.  Z rôznych zdrojov sme získavali aktuálne  informácie o lietadlách dostupných na predaj, ktoré  aspoň z časti spĺňali  naše nároky. Do užšieho výberu sme vybrali niekoľko kandidátov. Po zvažovaní pre a proti sme sa nakoniec rozhodli pre toho od nás najvzdialenejšieho.  Ten však  spĺňal všetky naše požiadavky z pohľadu vybavenia  a taktiež veľké plus bol  nízky počet nalietaných hodín a to u jedného majiteľa. Začali sme sa o lietadlo  bližšie zaujímať.  A prečo z Nórska? Keďže obidvaja teraz už majitelia sme piloti a leteckí cestovatelia, tak  nemalú úlohu zohrala aj  možnosť prelietať malé lietadlo z letiska Tromso, ležiaceho  za Polárnym kruhom na Slovensko.  Prvotný plán bol tri dni v lietadle nad  neznámou a krásnou severskou krajinou, nad morom čo bola pre nás jednoducho výzva.  Žiaľ, to všetko v  období blížiacej sa zimy, nestabilného, zamračeného a daždivého počasia,   skracujúcich sa  dní, polárnej noci na severe a stupňujúcich sa Corona opatrení.

Je za vami pomerne náročné obdobie plné telefonátov, emailov, žiadostí, zmlúv , dohôd, povolení  a európskej byrokracie. V hangári parkuje takmer nové lietadlo. Bolo náročné v tejto dobe obmedzení a zákazov dopraviť lietadlo  na Slovensko?

Určite nepatríme medzi ľudí,  ktorí sa vzdávajú hneď pred prvou prekážkou,  ale v prvotnej chvíli sme však vôbec  netušili, čo nás čaká. Naša predstava bola letieť do Nórskeho Tromso, kde si lietadlo poriadne prehliadneme, vyskúšame a tam padne rozhodnutie o ďalších krokoch. Plán bol taký, že ak bude všetko v poriadku obratom naplánujeme prelet lietadla na Slovensko. Krásne, jednoducho, rýchlo a máme vybavené. Život a aktuálna celosvetová situácia v súvislosti s pandémiou Corona vírusu to zariadili úplne inak. Prvé pokusy dostať sa do Nórska vyzerali nádejne, pretože Slovensko v tej chvíli nefigurovalo na zozname krajín, z ktorých by sa nedalo vycestovať. Problém však bol, že ostatné krajiny z ktorých lietali letecké linky  do Osla,  nachádzali sa na zozname červených krajín a to vyžadovalo po vstupe do Nórska 14 dňovú karanténu, ktorú sme si my z pracovných dôvodov nemohli dovoliť. Po viacnásobných pokusoch dostať sa k lietadlu sme boli v štádiu, keď sme  mali kúpené aj letenky z Maďarska, ale pre stále sa meniace opatrenia voči dotknutým krajinám nakoniec k odletu nedošlo a letenky prepadli. Napriek vynaloženému úsiliu sa nám náš cieľ stále viac vzďaľoval. A tak všetko potrebné a žiadúce sme žiaľ museli absolvovať iba čoraz populárnejšou elektronickou formou.  Po desiatkach hodín strávených nad komunikáciou sme obidvaja pochopili, že proti prírode boj nevyhráme a musíme nájsť iné riešenie. Po krátkej porade sme to chytili za úplne iný koniec a pustili sa do preverovania možností prepravy lietadla  iným neleteckým spôsobom. Pre pilotov skutočne ťažké rozhodnutie. Vďaka Andrejovej schopnosti perfektne komunikovať sa podarilo v relatívne krátkom čase získať maximum informácií o technickom stave a dokumentácii, aby sme mali o lietadle čo najlepší obraz. Kupovať lietadlo, ktoré ste pred tým nevideli je naozaj veľké riziko a to sme museli eliminovať na najnižšiu možnú mieru. Vždy je to o ľuďoch a náš obchodný partner na druhej strane nám pri tom maximálne vychádzal v ústrety. Ja som sa medzi tým po niekoľkých dňoch telefonovania, emailovania a iných spôsoboch komunikácie dopracoval k možnostiam dopravy lietadla. Asi sme mali  tú povestnú kvapku šťastia a narazili sme na správneho človeka s bohatými  skúsenosťami  s transportom tovaru zo severských štátov Európy. Po ozrejmení si všetkých potrebných náležitostí bolo rozhodnuté.  Cruiser pocestuje do nového domova v návese kamiónu. Počas komunikácie s dopravnou spoločnosťou náš nórsky partner zabezpečil rozobratie lietadla do stavu, aby mohlo byť naložené na kamión a zároveň zvládlo cestu dlhú viac ako tritisíc kilometrov. Súbežne s tým prebiehali všetky ostatné potrebné vybavovania  ako zmluvy, povolenia, odhlásenia a podobne. Až konečne nastal dlho očakávaný deň „D“,  kedy náš slovenský kamión dorazil na Tromso airport, kde naložil vzácny tovar a pomaly sa vydal  na dlhú púť domov na Slovensko. Preprava trvala necelý  týždeň a viedla cez  Nórsko, Fínsko, trajektom do Estónska, následne Lotyšska, Litvy a Poľska až na Slovensko. Tu prebehlo preclenie a po všetkých colných úkonoch lietadlo na kamióne pokračovalo ďalej  do Brna, kde malo byť  opätovne  poskladané do letu schopného stavu. Cela komunikácia s predchádzajúcim majiteľom činila takmer 250 e-mailov. Samotné rozhodnutie kúpiť lietadlo padlo v júni minulého roku, v júli sme si vybrali z ponuky lietadiel a v auguste sme zahájili intenzívnu komunikáciu s predávajúcim. V septembri sme sa napriek pretrvávajúcim obmedzeniam snažili za predajcom vycestovať, aby sme lietadlo predbežne pred kúpou obhliadli a zistili jeho skutočný technický stav. V októbri padlo definitívne rozhodnutie o čiastočnom rozobratí lietadla, jeho naložení a transporte pozemnou  kamiónovou dopravou.

Cruiser smeroval z Nórska  priamo do servisnej organizácie v Brne. Čo predchádzalo prvému vzletu a samotnému preletu na Slovensko?

Presne tak ako si povedal, lietadlo bolo vyložené z kamiónu v našej servisnej organizácii Herbst Aero. Po jeho vykládke   sa mechanici pustili do práce a že jej nebolo málo dokazujú aj fotografie. Ale po poriadku. Najprv sa skontroloval stav po transporte, kde  sa zistilo či lietadlo cestou neutrpelo žiadnu ujmu. Tu musím poďakovať a vyzdvihnúť   naozaj profesionálny prístup špedičnej firmy TECTA Logistic s.r.o Bratislava  a pána Václava Bartoušeka, ktorý na celý prevoz dohliadal. Následne  začali technici kontrolovať a skladať jednotlivé diely tak, aby lietadlo nielen skompletizovali, ale aby neprehliadli žiadne skryté závady. V prípade zistenia  nálezov ich následne  odstránili. Tiež sa kontrolovali limitované časti, čo sú diely, ktorých životnosť už prípadne vypršala aj keď neprejavujú známky poškodenia. Popri týchto prácach sa lietadlo postupne skladalo a dostávalo do letu schopného stavu. Jedným  zo zásadných servisných úkonov bola aj výmena rádiostanice za novú s frekvenčným delením 8,33 kHz,  ktorá  je u nás požadovaná a lietadlo bez nej by nedostalo potrebné doklady. V Nórsku to zatiaľ nie je povinné a  stále sa používa delenie 25 kHz.  Súbežne sa naštartovali aj práce na dokladovej časti a komunikácia s úradmi. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a ich zamestnanci pán Ing. Milan Mizera, riaditeľ odboru a pani Bibiána Chrobáková ochotne, rýchlo a na  profesionálnej úrovni vyhoveli našim požiadavkám  a vystavili nám „Povolenie lietadlovej stanice“.  Dopravný úrad nám pridelil  kódy pre odpovedač a ELT a tie bolo potrebné naprogramovať. Lietadlo dostalo novú imatrikulačnú  značku OM-SCN a ňou bolo potrebné označiť aj lietadlo. Skrátka boli sme vo finále. Tesne pred Vianocami sa vykonala prvá motorová skúška po zložení lietadla. Na tú sme už netrpezlivo čakali. Ostalo nám ešte dokončiť dokladovú časť v súčinnosti s Dopravným úradom. Napriek stále pretrvávajúcim obmedzeniam  ešte v predvianočnom období nám pracovníci dopravného úradu vyšli v ústrety a vo veľmi krátkom čase sme obdržali všetky  dokumenty potrebné pre prevádzku . Tu chceme  touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať pani Soni Gažiovej  a pánovi Ing. Ľubomírovi KVAKOVI  za ich profesionálny prístup a ústretovosť.  Malý krôčik pre človeka, ale veľký pre naše lietadlo. A Vianoce sú tu. Dopriali sme si trošku oddychu a nový rok opäť prišiel skôr ako sme sa nazdali. Lietadlo poslušne čakalo v hangári na svoj veľký deň, „zálet“.  Neprialo nám však počasie a tak sme museli počkať. Vytúžený deň prišiel 08. 01. 2021 keď Cruisera osedlal zalietavací pilot p. Lenert a urobil na ňom prvý let pod označením OM-SCN. Konečne sme sa dočkali vytúženej  radostnej správy, „ lietadlo je kompletne dokončené, zalietnuté,  môžeme si ho prísť prevziať“. S úsmevom na tvárach sme začali zabezpečovať  prelet domov. Po nahodení na aprone  letiska Brno Tuřany sme aktivovali náš letový plán a ako skupina 2x PS-28 CRUISER  OM-SCA a OM-SCN sme zamierili domov na letisko do Lučenca. Cestu sme si s radosťou užívali. Po prelete sme zhodnotili, že všetko funguje tak ako má a preto naša vďaka patrí aj celému tímu pracovníkov z firmy  Herbst Aero, a.s. pod vedením pána Milana  Mičáka ako hlavného technika a pána Ing. Jána  Peřana riaditeľa spoločnosti za ich veľký podiel na úspechu tohto projektu.

Čo vybavenie lietadla? Motor, vrtuľa, prístroje, padák?

Všetko sedí tak, ako sme od začiatku plánovali.  Vybavenie lietadla je až na malé detaily totožné s prvým prevádzkovaným Cruiserom. Motor je štandardne od firmy ROTAX 912 ULS  o výkone sto koňských síl, aktuálne je na ňom nainštalovaná vrtuľa WOODCOMP Klasik 170/3/R, no do budúcna uvažujeme s jej výmenou za vrtuľu SENSENICH, ale to ukáže čas. Prístrojová doska je vybavená obrazovkami od firmy DYNON a to letový displej EFIS D100 a displej motorových údajov EMS D120.  Ďalej tam nájdeš odpovedač GARMIN 328 GTX, rádio GARMIN GNC 255A s frekvenčným delením 8,33kHz a GPS GARMIN 695. Vysielač núdzového signálu ELT AK 451 je nainštalovaný v batožinovom priestore. A padák?  Samozrejme lietadlo má zabudovaný pyrotechnický záchranný padákový systém od firmy BRS. Lietadlo disponuje inovovanou a spevnenou prednou podvozkovou nohou. Všetky ostatné zmenové servisné Bulletiny sú na lietadle už zapracované.

Výrobný závod Cruiser Aircraft, nedávno predstavil  inovované lietadlo Cruiser  s využitím na takzvané lietanie v noci za podmienok VFR. Je možné implementovať  inovácie aj do už používaných lietadiel ako je to vaše? Čo to obnáša?

Áno, je to presne tak ako si povedal. Výrobca lietadiel obdržal od organizácie EASA certifikát, ktorý oprávňuje lietadlo  na prevádzku  v noci za podmienok VMC.  Žiaľ naše lietadlá v tejto chvíli nie je možné prevádzkovať v týchto podmienkach. Všetky novo vyrobené lietadlá s označením PS-28N  sú vybavené certifikovanými motormi Rotax 912 S2 so záložným alternátorom a k tomu prislúchajúcou  avionikou. Pýtal si sa, čo by obnášalo splniť podmienky pre lietanie v noci? Bola by potrebná rozsiahla prestavba lietadla.  Tento zásah je však tak finančne náročný, že z ekonomického hľadiska by to bolo neúnosné. Záujem o výcvik VFR noc  zo strany žiakov a pilotov je značný, no využiteľnosť tohto spôsobu lietania v praxi je minimálna.  To, že naše lietadlá nie sú certifikované pre prevádzku VFR noc  určite nepovažujeme za handicap a to z dôvodu, že tento typ výcviku zabezpečujeme iným typom lietadla v rámci našej leteckej školy.

Dnes už Cruiser zastáva miesto v hangári. Rozširujete ponuku leteckého výcviku a služieb. Aké bude jeho využitie?

Lietadlo bude prevádzkovať novovzniknutá letecká firma Sky Story s.r.o., ktorá je partnerskou organizáciou leteckej školy Flying Service DTO a do budúcna plánuje poskytovať letecké výcviky nad rámec oprávnení organizácie  DTO.  Samozrejme v prípade potreby  bude napomáhať vykrývať nadmerné požiadavky na lietadlá v partnerskej leteckej škole. Do ponuky zahrnieme  aj prenájom lietadla  klientom a záujemcom o lietanie. Neustále pracujeme na tom, aby sme mohli   aj naďalej naše služby rozširovať a zlepšovať.

Ďakujem  kamarátom, pilotom a zároveň aj  hlavným aktérom celého príbehu Andrejovi Zelemovi a Broňovi Kubiczkovi  za ústretovosť, ochotu a  spoluprácu pri písaní tohto príspevku a zážitok na ktorý sa nezabúda pri skupinovom lietaní a  fotografovaní skupiny lietadiel Cruiser.

Foto: Juraj Uhliar

Súvisiace príspevky

Letisko pre deti 2024

Letisko Očová otvorilo v nedeľu 9. júna svoje brány. Pri príležitosti nedávneho sviatku to bolo rovno pre tých najmenších, pre deti. Samozrejme nechýbali ich rodičia, starí rodičia, súrodenci. A na tak skvelej…

View post

Letecká škola Sky Story držiteľom osvedčenia TRTO

O tohtoročnej zime už nejaký ten čas  hovoríme  v minulom čase. To znamená, že je úspešne za nami. A to je ten správny moment, aby sme začali vážne uvažovať a diskutovať  o plánoch…

View post

Horehronie a jeho dominanty so Sky Story

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a Letecká škola SKY STORY  ATO v rámci vzájomnej spolupráce zameranej na prezentáciu samotného regiónu a leteckého športu, turistiky a spoznávania prichádzajú s jedinečnou možnosťou uvidieť Horehronie a jeho najkrajšie dominanty…

View post