SK.ATO.18

Sky Story, s.r.o.​

SK.ATO.18

Vznikla v roku 2020 a bola založená za účelom  poskytovania leteckých služieb v oblasti všeobecného letectva. Zakladatelia spoločnosti sa pohybujú v tomto prostredí už viac ako 20 rokov a preto sa rozhodli zúročiť svoje skúsenosti a odovzdať ich  ďalším leteckým nadšencom. Hlavným cieľom spoločnosti je zameranie na špecializované  druhy leteckých výcvikov, čím vhodne doplní  služby partnerských spoločností a to Flying Service, s.r.o. DTO a PROAVIATE, s.r.o. ATO. Toto zoskupenie spoločností dokáže zabezpečiť svojím zákazníkom vysokú úroveň a profesionalitu v celej oblasti výcvikov.

Sky Story, s.r.o. je dnes schválená európskym úradom EASA a je kompetentná poskytovať svoje služby v rámci Európy. Táto skutočnosť nás oprávňuje zamerať sa na zákazníkov nielen zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín. V rámci Slovenska poskytujeme služby na našich a aj partnerských základniach, ktorými sú letiská Očová, Lučenec a Nitra.
Naša spoločnosť si stanovila ako hlavnú úlohu zvyšovanie bezpečnosti a profesionality v letectve. Kvalitný výcvik, zdokonaľovanie teoretických vedomostí a praktických zručností  zákazníkov sú pre nás na prvom mieste.

Hlavnou úlohou pre udržanie kvality služieb, ktoré poskytujeme, sú neustále investície do modernej a kvalitnej leteckej techniky, pomôcok, ale aj do vzdelania personálu, starajúceho sa o našich zákazníkov.

„Lietanie je viac než šport alebo práca. Lietanie je čistá vášeň a túžba vypĺňajúca celý život.“

Adolf Galland