Zážitkové lety

Kvalifikácia inštruktora FI(A)

Kvalifikácia

Cieľom výcviku pre získanie kvalifikácie inštruktora FI (A), je naučiť a pripraviť žiadateľa tak, aby bol schopný vyučovať budúcich žiakov, rozpoznával chyby, vedel ohodnotiť a v dostatočne vysokom štandarte im predával znalosti a vedomosti z lietania a pripravil ich pre získanie kvalifikácie PPL(A). Výcvik sa vykonáva na lietadlách PS28 Cruiser alebo Diamond DA40D.

Priebeh kurzu

Minimálne požiadavky

Vek minimálne 18 rokov

Platný preukaz spôsobilosti CPL(A), ATPL(A)

Platný preukaz spôsobilosti PPL(A) – s ukončenou CPL teóriou

Platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti I. alebo II. Triedy

Najmenej 200 hodín na letúnoch, z toho 150 hodín ako PIC

Nalietať aspoň 20 hodín preletu podľa pravidiel VFR v lietadlách príslušnej kategórie vo funkcii PIC, vrátane preletu podľa pravidiel VFR vo funkcii PIC vrátane letu do vzdialenosti aspoň 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch rozličných letiskách.

Nalietať minimálne 10 hodín podľa na lietadlách príslušnej kategórie, z čoho 5 hodín môže byť pozemný prístrojový čas strávený v simulátore (FSTD)

Absolvovať vstupnú skúšku na zhodnotenie žiadateľovej spôsobilosti absolvovať kurz

Teoretická časť kurzu

Teoretická časť sa snaží pripraviť žiadateľa ako správne vyučovať a učiť nových študentov, ako im predávať vedomosti a znalosti, rozpoznávať ich nedostatky aťd.

Praktická časť kurzu

Praktická časť pozostáva z odlietania letového výcviku minimálne 30 hodín, kde žiadateľ o kvalifikáciu FI(A) lieta z pravého sedadla.

Po získaní kvalifikácie FI(A) je pilot schopný pôsobiť ako inštruktor a vykonávať výcvikové lety pre získanie licencie PPL(A)/SEP(L). Po splnení ďaľších požiadaviek, si môže držiteľ kvalifikácie FI(A), rozširovať pre ďaľšie typy výcvikov a inštruktorských kvalifikácií.

Kontaktný formulár

Mám záujem o

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.