SK.ATO.18

PPL (A) / SEP (L)

Úvod kariéry

Kvalifikácia

Ak máte záujem v budúcnosti sa venovať letectvu profesionálne je pre Vás licencia súkromného pilota (Private Pilot License) tým jediným správnym začiatkom na ceste do dopravného lietadla.

Držiteľ licencie PPL(A) a kvalifikácie SEP(L), môže vykonávať lety na jednomotorových piestových lietadlách do 5 700 kg.

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická časť je zabezpečovaná v spolupráci s našou partnerskou firmou PROAVIATE a pozostáva minimálne zo 100 hodín výučby.

V rámci kurzu sa uchádzači oboznámia z predmetmi:

  • Ľudské právo a postupy ATC
  • Ľudská výkonnosť
  • Meteorológia
  • Komunikácia
  • Základy letu (Aerodynamika)
  • Prevádzkové postupy
  • Plánovanie a vykonanie letu
  • Všeobecné vedomosti o lietadle
  • Navigácia
  •  
Praktická časť​

Výcvik je realizovaný pod výcvikov organizáciou FLYING SERVICE DTO a vykonávaný na lietadlách PS28 Cruiser alebo Diamond DA40D. Naši inštruktori sú skúsení dopravní piloti s dlhoročnými skúsenosťami.

Študenti musia odlietať minimálne 45 hodín letové výcviku pri ktorom sa naučia základné a pokročilé techniky pilotáže, lety podľa prístrojov a navigačné lety.

Spôsob ukončenia výcviku je vykonávaný teoretickou skúškou na Dopravnom úrade SR a praktické preskúšanie s examinátorom.

Po úspešom absolvovaní výcviku súkromného pilota letúnov PPL(A) s triednou kvalifikáciou pre jednomotorové piestové letúne SEP(L), môže držiteľ vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) bez odplaty na súkromné účely.

Držiteľ licencie PPL(A) si môže kvalifikáciu rozširovať o VFR Night (Noc), viacmotorové lietadlá (ME) alebo o prístrojové lietanie (IR)

Nezáväzná požiadavka o službu