SK.ATO.18

LETECKÉ VÝCVIKY

Naša letecká škola v spolupráci s našimi partnermi pre Vás vie zabezpečiť rôzne druhy výcvikov.
Zameriavame sa predovšetkým na výcviky: LAPL, PPL, VFR Night (Noc), aerovleky, vysadzovač a leteckú akrobaciu
Ďalej pripravujeme výcviky pre získanie kvalifikácie FI (A) a AUPRT (Advanced Upset Prevention and Recovery Training).

Základné školenia

LAPL

Prvý krok k slobode
 • Teoretická príprava v rozsahu min. 100 hodín
 • Letový výcvik v rozsahu min. 30 hodín
 • Získanie preukazu spôsobilosti skúšky pilota ľahkých letúnov do 2 ton LAPL (A)

PPL

Úvod kariéry
 • Teoretická príprava v rozsahu min. 100 hodín
 • Letový výcvik v rozsahu min. 45 hodín
 • Získanie preukazu súkromného pilota letúnov PPL (A) a triednej kvalifikácie SEP (L)

VFR NIGHT

Lietanie v noci
 • Získanie kvalifikácie pre lety v noci
 • Mať platný preukaz LAPL (A) / PPL (A)
 • Teoretická a praktická príprava a minimálne 5 hodín letového výcviku v noci

Nadstavbové školenia

FI

 • Platný preukaz
  CPL (A), ATPL (A)
 • Platný preukaz PPL (A) s ukončenou teóriou CPL
 • Vstupná skúška, teoretická a praktická príprava
 • Letový výcvik z pravého sedadla min. 30 hodín

CRI

 • Získanie alebo obnova triednych kvalifikačných kategórií
 • Platný preukaz
  PPL (A), CPL (A), ATPL (A)
 • Nálet 300 hodín
  SEP(L) a 30 hod na type letúna
 • 3 hodiny
  letového výcviku

AUPRT

 • Platný preukaz PPL (A), CPL (A), ATPL (A)
 • Teoretická a
  praktická príprava
 • Nácvik vyberania nezvyčajných polôh za letu
 • Zvládanie
  neštandardných situácií

Špeciálne školenia

AEROVLEKY

 • Platný preukaz
  LAPL(A)/PPL(A)
 • Minimálne 30 hodín PIC a 60 vzletov a pristátí
 • Vlečenie vetroňa

AKROBACIA

 • Platný preukaz LAPL(A), PPL(A), CPL(A), ATPLA(A)
 • Zvládanie
  preťaženia
 • Lietanie akrobatických prvkov

VÝSADKY

 • Platný preukaz
  PPL(A)
 • Minimálny nálet 200 hodín a 10 hodín na type
 • Záverečné preskúšanie examinátorom