SK.ATO.18

AUPRT (Advanced Upset Prevention and Recovery Training)

Kvalifikácia

Cieľom výcviku AUPRT je naučiť pilotov, ako zvládať fyziologické a psychologické aspekty pri strate kontroly nad riadením letúna a vytvoriť si návyky a správnu techniku pilotáže pri obnovení kontroly nad riadením. Výcvik sa vykonáva na lietadlách vhodných pre tento druh výcviku.

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická časť sa zameriava na prípravu pilota ako správne predchádzať a predvídať neštandartné situácie a ich správnemu predchádzaniu.

Praktická časť​

Praktická časť pozostáva zo samotného lietania a skúšania si neštandartných situácii vo vzduchu a ako ich za letu správne riešiť a dostať lietadlo pod kontrolu.

Po absolvovaní výcviku by mal byť pilot schopný včas a správne predvídať a vyhodnocovať neštandartné situácie počas letu alebo pri strate kontroly a následne správne reagovať pri ich riešení.

Nezáväzná požiadavka o službu