Zážitkové lety

AUPRT (Advanced Upset Prevention and Recovery Training)

Kvalifikácia

Cieľom výcviku AUPRT je naučiť pilotov, ako zvládať fyziologické a psychologické aspekty pri strate kontroly nad riadením letúna a vytvoriť si návyky a správnu techniku pilotáže pri obnovení kontroly nad riadením. Výcvik sa vykonáva na lietadlách vhodných pre tento druh výcviku.

Priebeh kurzu

Minimálne požiadavky

Platný preukaz spôsobilosti PPL (A), CPL (A), ATPL (A)

Platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti I. a II. Triedy

Teoretická časť kurzu

Teoretická časť sa zameriava na prípravu pilota ako správne predchádzať a predvídať neštandartné situácie a ich správnemu predchádzaniu.

Praktická časť kurzu

Praktická časť pozostáva zo samotného lietania a skúšania si neštandartných situácii vo vzduchu a ako ich za letu správne riešiť a dostať lietadlo pod kontrolu.

Po absolvovaní výcviku by mal byť pilot schopný včas a správne predvídať a vyhodnocovať neštandartné situácie počas letu alebo pri strate kontroly a následne správne reagovať pri ich riešení.

Kontaktný formulár

Mám záujem o

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.