SK.ATO.18

CRI (Class rating instructor)

Kvalifikácia

Cieľom inštruktorského výcviku CRI je pripraviť pilota na vykonávanie výcviku, ktorý umožní pilotovi poskytovať teoretický a praktický výcvik pre získanie alebo obnovu triednych kvalifikačných kategórií na jednomotorových letúnoch. Výcvik sa vykonáva na lietadlách PS28 Cruiser alebo Diamond DA40D.

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická časť výcviku pripravuje pilota na to ako má správne postupovať pri základnej výučbe žiakov pre získanie triednych kvalifikačných kategórií.

Praktická časť​

Praktický výcvik pozostáva z 3 letových hodín výcviku zameraných na techniku pilotáže a núdzových postupov.

Držiteľ kvalifikácie CRI(A) je oprávnený pôsobiť ako inštruktor na danom type alebo triede letúnov pri získavaní alebo obnove kvalifikácie SEP(L).

Nezáväzná požiadavka o službu