Zážitkové lety

CRI (Class rating instructor)

Kvalifikácia

Cieľom inštruktorského výcviku CRI je pripraviť pilota na vykonávanie výcviku, ktorý umožní pilotovi poskytovať teoretický a praktický výcvik pre získanie alebo obnovu triednych kvalifikačných kategórií na jednomotorových letúnoch. Výcvik sa vykonáva na lietadlách PS28 Cruiser alebo Diamond DA40D.

Priebeh kurzu

Minimálne požiadavky

Platný preukaz spôsobilosti PPL(A), CPL(A), ATPL (A)

Platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti I. alebo II. Triedy

Nálet najmenej 300 hodín na jednomotorových piestových lietadlách

Nálet najmenej 30 ako PIC na type alebo triede letúna

Teoretická časť kurzu

Teoretická časť výcviku pripravuje pilota na to ako má správne postupovať pri základnej výučbe žiakov pre získanie triednych kvalifikačných kategórií.

Praktická časť kurzu

Praktický výcvik pozostáva z 3 letových hodín výcviku zameraných na techniku pilotáže a núdzových postupov.

Držiteľ kvalifikácie CRI(A) je oprávnený pôsobiť ako inštruktor na danom type alebo triede letúnov pri získavaní alebo obnove kvalifikácie SEP(L).

Kontaktný formulár

Mám záujem o

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.