SK.ATO.18

LAPL (A)

Prvý krok k slobode

Kvalifikácia

LAPL(A) (Light Aircraft Pilot License) teda licencia pilota ľahkých lietadiel je najlepším začiatkom pre ľudí, ktorý chcú lietanie považovať predovšetkým za hobby alebo zábavu a nemajú cieľ stať sa dopravným pilotom.
Držiteľ tejto licencie má oprávnenie pilotovať jednomotorové piestové lietadlá do 2000 kg, tzn. môže lietať skoro so všetkými lietadlami všeobecného letectva od dvojmiestnych (PS28) po štvormiestne (DA40, Cessna 172/182).

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická časť je zabezpečovaná v spolupráci s našou partnerskou firmou PROAVIATE a pozostáva minimálne zo 100 hodín výučby.

V rámci kurzu sa uchádzači oboznámia z predmetmi:

  • Ľudské právo a postupy ATC
  • Ľudská výkonnosť
  • Meteorológia
  • Komunikácia
  • Základy letu (Aerodynamika)
  • Prevádzkové postupy
  • Plánovanie a vykonanie letu
  • Všeobecné vedomosti o lietadle
  • Navigácia
Praktická časť​

Výcvik je realizovaný pod výcvikovou organizáciou FLYING SERVICE DTO a vykonávaný na lietadlách PS28 Cruiser. Naši inštruktori sú skúsení dopravní a športoví piloti.

Študenti musia odlietať minimálne 30 hodín letového výcviku pri ktorom sa naučia základné a pokročilé techniky pilotáže a navigačné lety.

Spôsob ukončenia výcviku je vykonávaný teoretickou skúškou na Dopravnom úrade SR a praktické preskúšanie s examinátorom.

VÝHODOU LICENCIE LAPL(A) JE, ŽE SA VŠADE VO SVETE UZNÁVAJÚ VAŠE NALIETANÉ HODINY. A ČO AK MÁTE LICENCIU LAPL(A) A CHCELI BY STE PPL(A)? NIČ SA NEDEJE STAČÍ U NÁS ODLIETAŤ ROZDIELOVÝ VÝCVIK V ROZSAHU 15 HODÍN!

Nezáväzná požiadavka o službu