Zážitkové lety

Letecká škola Sky Story držiteľom osvedčenia TRTO

O tohtoročnej zime už nejaký ten čas  hovoríme  v minulom čase. To znamená, že je úspešne za nami. A to je ten správny moment, aby sme začali vážne uvažovať a diskutovať  o plánoch a aktivitách v  začínajúcej letovej sezóne, ktorá už číha takpovediac za dverami. V leteckej škole Sky Story ATO neustále pracujeme na zdokonaľovaní a pokroku.  Dovoľte nám, aby sme Vám, naším partnerom, podporovateľom a fanúšikom, tieto kroky v podobe noviniek, na ktorých sme mesiace pracovali a  s ktorými pre sezónu „ dva štyri“  prichádzame, predstavili.

 Výrazná snaha,  úsilie  a vzájomná spolupráca skupiny ľudí z oblasti letectva opäť raz priniesla skvelý výsledok. Letecká škola Sky Story s.r.o.  v spolupráci s partnerskou organizáciou L29 Delfín s.r.o. prichádzajú  s ponukou  výcviku pre získanie typového osvedčenia pilota pre jedno z najrozšírenejších školných prúdových lietadiel  československej výroby a to L-29 Delfín. Tomu všetkému však predchádzala náročná, poctivá práca na získaní potrebného povolenia. Osemnásteho apríla divízia civilného letectva na Dopravnom úrade SR vydala osvedčenie organizácie typového výcviku SK.TRTO.03, ktorého získaním sa pre našu leteckú školu otvárajú nové, originálne príležitosti ďalšieho rozvoja a rastu. O tom ako TRTO vznikalo, čo to znamená a aké možnosti  nám prinesie do budúcna   sme sa rozprávali s človekom najpovolanejším. Vedúcim výcvikov leteckej školy Sky Story s.r.o. Andrejom Zelemom.

Ahoj Andrej. Type Rating Training Organization v skratke TRTO je oprávnenie na vykonávanie výcvikov pre získania typového osvedčenia. V našom prípade sa jedná o jedno z najrozšírenejších cvičných prúdových lietadiel na svete. Čo tomuto získaniu predchádzalo?

Partnerská firma L-29 Delfín  s.r.o. a jej štatutári sú naši veľmi dobrí kamaráti a zároveň blízki leteckí profesionáli. Dlhodobo spolu vzájomne korporujeme v oblasti výcvikov. Ako už predpokladám viete a napovedá to aj ich názov, prevádzkujú dnes už exemplárny kúsok leteckej histórie, lietadlo L-29 Delfín. Svoje pôsobenie u nás v Sky Story  začínali ako žiaci či už základného výcviku PPL alebo inštruktorského kurzu FI, ale dnes už  pôsobia ako naši kmeňoví učitelia lietania a piloti. Popri lietaní sme sa začali spoločne rozprávať o možnostiach ako začleniť  Delfína do štruktúry našej leteckej školy. A to predovšetkým za účelom budúcich výcvikov na tomto type lietadla.

Na to však  bolo nevyhnutné získanie nového osvedčenia na vykonávanie typového výcviku, už spomenuté TRTO. Začali sme s tým na jeseň v roku 2023. Pre začiatok  sme pokladali za dôležité detailne naštudovať aktuálne legislatívne podmienky. V postupnosti s tým sme spoločne  pristúpili k  tvorbe výcvikovej príručky a intenzívne dopracovávali už existujúcu  prevádzkovú príručku tak, aby zohľadňovala aj tento typ oprávnenia. Po samostatnom spracovaní spomenutých náležitostí prichádzali na rad konzultácie s odborníkmi z Dopravného úradu  ako pripravované dokumenty harmonizovať s aktuálne platnou legislatívou. Začiatkom roku 2024 sme boli administratívne pripravení absolvovať audit Dopravného úradu potrebný pre získanie poverenia takejto organizácie. Audit prebehol úspešne, bez zistení a pripomienok. Následne sme očakávali finalizáciu administratívnych krokov pre vydanie osvedčenia zo strany divízie civilného letectva Dopravného úradu.  Zavŕšením spoločného snaženia bolo vystavenie oprávnenia SK.TRTO.03,  18. apríla tohto roku.

Samotný proces trval niekoľko mesiacov, na získaní oprávnenia pracovala skupina ľudí a viaceré organizácie. Môžeme udelenie povolenia považovať za niečo výnimočné v letectve u nás na Slovensku?

 Sme nesmierne hrdí ako letecká škola, že sa nám niečo také podarilo získať a sme právom poctení možnosťou školiť na tak vzácnej  legende československého leteckého priemyslu, využívanej najmä na výcvik  začínajúcich armádnych pilotov. Určite sa tešíme z možnosti  ďalšej spolupráce a napredovania  s našimi priateľmi, profesionálmi z L-29 Delfín s.r.o.

Čo to znamená pre leteckú školu Sky Story s.r.o. a pre firmu L-29 Delfín s.r.o?

Prináša nám to ďalšie, nové možnosti rozvoja a rastu. Nové projekty, výzvy a spoločné napredovanie v rozvoji osobnom, rozvoji firiem a rozširovaní možností priblížiť tento typ lietadla, spôsob lietania a výcviku s ním  bežným záujemcom zo strany  pilotov a to všetko s partiou ľudí vyznávajúcou podobné hodnoty a ciele.

Aké predpoklady majú  spĺňať budúci adepti o tento výcvik a aké sú očakávania v podobe záujmu pilotov o tento druh činnosti?

Pravidlá a podmienky sú úplne jednoduché a dosiahnuteľné takmer pre všetkých pilotov lietadiel. Adepti musia spĺňať vek minimálne 18 rokov, byť  držiteľom aspoň licencie PPL (A), 200 hodín celkovej letovej praxe a 70 hodín praxe ako PIC. Zároveň je požadované úplné stredoškolské vzdelanie.  Záujemcovia o výcvik, ktorí si nie sú istí, či výcvik zvládnu a ako budú znášať preťaženie počas letu v prúdovom lietadle, môžu požiadať o kontrolný  let pred zahájením výcviku. Takto si overia počas reálneho letu s inštruktorom, či takýto výcvik bude pre nich vhodný.

Určite väčšinu ľudí zaujíma časová náročnosť tohto výcviku. Vieme tieto parametre priblížiť záujemcom?

Potrebné je počítať s teoretickou prípravou v trvaní približne jeden týždeň formou intenzívnej prezenčnej výučby a samoštúdia. Praktická časť vrátane preskúšania príslušným examinátorom v závere výcviku je v trvaní približne 8 letových hodín. Pozostáva z oboznámenia sa s lietadlom, základov techniky pilotáže, riešenia nezvyčajných a  mimoriadnych situácii počas letu a praktického preskúšania, kde v krátkosti všetky tieto časti  zhrnieme do jedného celku. Po úspešnom absolvovaní záujemca resp. žiak  získava typové oprávnenie na pilotovanie prúdového lietadla L-29 Delfín.

Text a foto: Andrej Zelem, Juraj Uhliar, Sky Story ATO

Nezáväzná rezervácia zážitkového letu

Súvisiace príspevky

Horehronie a jeho dominanty so Sky Story

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a Letecká škola SKY STORY  ATO v rámci vzájomnej spolupráce zameranej na prezentáciu samotného regiónu a leteckého športu, turistiky a spoznávania prichádzajú s jedinečnou možnosťou uvidieť Horehronie a jeho najkrajšie dominanty…

View post

Teambuilding na simulátore B737 NG

Opäť sme sa raz rozhodli spríjemniť si zimný víkendový a z dôvodu nevhodného počasia neletový deň nezvyčajnou aktivitou. Na letisku fúkal silný nárazový vietor s pulzujúcou nízkou oblačnosťou a občasnými dažďovými prehánkami. To sú…

View post

Prvé sólo s Aničkou

Anička prišla za nami na letisko ešte ako  mladá tínedžerka  s darčekovým kupónom na zážitkový let s tým, že veľmi túži vyskúšať si pilotovať skutočné lietadlo. Aké boli jej pocity po tom,…

View post