SK.ATO.18

Zimné školenie

V prípade ak sa rozhodnete používať našu flotilu lietadiel, dávame Vám do pozornosti pripravované Zimné školenie 2021. Nakoľko nám záleží na bezpečnosti a vysokom štandarde prevádzky našich lietadiel, je dôležité dôkladne zvážiť Vašu účasť na tomto školení. 

S ohľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme sa rozhodli Vám ponúknuť školenie dištančnou formou z pohodlia Vašich domácností. Školenie je pripravené v spolupráci s leteckou školou PROAVIATE, ktorá je aktuálne lídrom v školeniach a teoretickom vzdelávaní na Slovensku v oblasti letectva. 

Školenie prebehne dňa 6.3.2021 (sobota) so začiatkom o 09:00 hod. Presný harmonogram a detaily školenia Vám budú zaslané v najbližších dňoch mailom. Predbežný odhadovaný rozsah školenia je cca 5 hodín. 

Náplň školenia bude zamerané na nasledovné oblasti: 

1. Novinky a zmeny v oblasti leteckej legislatívy, (prehľad zmien za rok 2020, zmeny predpisov, AIP SR, európska legislatíva); 

2. Ľudský faktor v letectve, (ľudský faktor a obmedzenia a ich vplyv na lietanie); 

3. Štruktúra vzdušného priestoru a zodpovedajúca komunikácia, (vzdušný priestor vo FIR Bratislava a jeho zmeny, povolenia ATC, komunikácia s FIC, používanie QNH); 

4. Rozbor incidentu, (rozbor incidentov/ nehôd z prostredia všeobecného letectva); 

5. Informácia od VLP prevádzkovateľa letiska Očová, Mareka Sedliaka o zmenách a pravidlách lietania na letisku Očová ako aj o zmenách vo vzdušnom priestore pôvodného CTR a TMA letiska Sliač. 

Dôležité upozornenie: 

Po absolvovaní školenia každý kto sa ho zúčastnil obdrží zápis do pilotného denníka o absolvovaní zimného školenia a prípravy na sezónu a to ho oprávňuje na lietanie na lietadlách Flying Service, Sky Story a finalizujeme platnosť školenia aj v prostredí SNA (aerokluby). 

Školenie je pre Vás zabezpečené bezplatne a to partnerskými spoločnosťami: 

Flying Service, s.r.o. 

Sky Story, s.r.o. 

Skydiving club Banská Bystrica, o.z. 

Ďalšie články