SK.ATO.18

Opakovací seminár FI(A) – letúne

Jednou z možností predĺženia platnosti letového osvedčenia FI(A) je absolvovanie 12 hodinového opakovacieho výcviku pre inštruktorov pilota letúnov FI(A) v súlade s požiadavkami FCL.940 nariadenia Komisie č. 1178/2011.

Opakovací seminár FI(A) je organizovaný formou dvojdňového dinštančného semináru našou školou Sky Story ATO. Náš partner PROAVIATE zastáva pozíciu organizačného a odborného garanta. V tejto spolupráci sme pre Vás dôkladne pripravili obsah a realizáciu tohto výcviku.

Seminár sa skladá z niekoľkých blokov, ktoré sú v najvyššej miere prepojené a tvorené z praktických skúseností získaných inštruktormi Sky Story ATO počas poskytovania výcviku PPL(A)/LAPL(A), FI(A) a AUPRT ako aj skúseností a overených metód učenia počas poskytovania teoretického výcviku inštruktorov PROAVIATE.

Ak sa chcete ešte niečo opýtať, píšte na info@proaviate.sk alebo info@skystory.sk. Prihlásiť sa na seminár môžete cez objednávkový formulár PROAVIATE a do poľa POZNÁMKA vpíšte číslo preukazu spôsobilosti, alebo môžete využiť predbežnú rezerváciu formulárom na tejto stránke.

6. a 12. február 08:30 registrácia 150,- EUR

Ďalšie články