SK.ATO.18

Opakovací seminár FI(A) - letúne

Jednou z možností predĺženia platnosti osvedčenia letového osvedčenia FI(A) je absolvovanie 12 hodinového opakovacieho výcviku pre inštruktorov pilota letúnov FI(A) v súlade s požiadavkami FCL.940 nariadenia Komisie č. 1178/2011.

Opakovací seminár FI(A) je organizovaný formou dvojdňového semináru našim partnertom Sky Story ATO a PROAVIATE zastáva pozíciu odborného garanta. V tejto spolupráci sme pre Vás dôkladne pripravili obsah a realizáciu tohto výcviku.

Tento seminár sa skladá z niekoľkých blokov, ktoré sú v najvyššej miere prepojené a tvorené z praktických skúseností získaných inštruktormi Sky Story ATO počas poskytovania výcviku PPL(A)/LAPL(A), FI(A) a AUPRT ako aj skúseností a overených metód učenia počas poskytovania teoretického výcviku inštruktorov PROAVIATE.

Ak sa chcete ešte niečo opýtať, píšte na info@proaviate.sk alebo sa priamo na seminár prihláste cez objednávkový formulár do poľa POZNÁMKA vpíšte číslo preukazu spôsobilosti.

5. a 12. február
08:30 registrácia
150,- EUR cena

Táto webová stránka používa cookies, aby vám zaistila ten najlepší zážitok z našej webovej stránky.