SK.ATO.18

Opakovací seminár FI(A) – letúne

Jednou z možností predĺženia platnosti osvedčenia FI(A) je absolvovanie 12 hodinového opakovacieho výcviku pre inštruktorov pilota letúnov FI(A) v súlade s požiadavkami FCL.940 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011.

Opakovací seminár FI(A) je organizovaný formou dvojdňového semináru našim partnerom Sky Story ATO a PROAVIATE zastáva pozíciu organizačného a tiež odborného garanta. V tejto spolupráci sme pre Vás dôkladne pripravili obsah a realizáciu tohto výcviku.

Seminár sa skladá z niekoľkých blokov, ktoré sú v najvyššej možnej miere prepojené a tvorené z praktických skúseností získaných inštruktormi Sky Story ATO počas poskytovania výcviku PPL(A)/LAPL(A), FI(A) a AUPRT ako aj skúseností a overených metód učenia počas poskytovania teoretického výcviku inštruktorov PROAVIATE.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám na info@proaviate.sk, alebo sa priamo na seminár prihláste cez náš objednávkový formulár tu: https://www.proaviate.sk/sk/apply

a do poľa POZNÁMKA vpíšte číslo preukazu spôsobilosti.

Počet zobrazení: 41 

Ďalšie články