SK.ATO.18

VÝSADKY

Kvalifikácia

Letecká škola SKY STORY v spolupráci s firmou PADAJ.SK vie zabezpečiť celkový výcvik pre získanie oprávnenia na výsadky. Výsadková činnosť na SR spadá pod SNA a výcvik prebieha na lietadle Cessna 182, ktorá je v špecialnej úprave prerobené na výsadkové lietadlo a prevádzkované pod SNA.

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Výcvik a preskúšanie vykonáva letový inšpektor letúnov RLČ SNA s oprávnením „Výsadky“ spolu s povereným inšpektorom parašutizmu. Po vykonaní výcviku sa pilotovi zapíše kvalifikácia vysadzovač do pilotného zápisníka.

Nezáväzná požiadavka o službu