SK.ATO.18

Kvalifikácia inštruktora FI(A)

Kvalifikácia

Cieľom výcviku pre získanie kvalifikácie inštruktora FI (A), je naučiť a pripraviť žiadateľa tak, aby bol schopný vyučovať budúcich žiakov, rozpoznával chyby, vedel ohodnotiť a v dostatočne vysokom štandarte im predával znalosti a vedomosti z lietania a pripravil ich pre získanie kvalifikácie PPL(A). Výcvik sa vykonáva na lietadlách PS28 Cruiser alebo Diamond DA40D.

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická časť sa snaží pripraviť žiadateľa ako správne vyučovať a učiť nových študentov, ako im predávať vedomosti a znalosti, rozpoznávať ich nedostatky aťd.

Praktická časť​

Praktická časť pozostáva z odlietania letového výcviku minimálne 30 hodín, kde žiadateľ o kvalifikáciu FI(A) lieta z pravého sedadla.

Po získaní kvalifikácie FI(A) je pilot schopný pôsobiť ako inštruktor a vykonávať výcvikové lety pre získanie licencie PPL(A)/SEP(L). Po splnení ďaľších požiadaviek, si môže držiteľ kvalifikácie FI(A), rozširovať pre ďaľšie typy výcvikov a inštruktorských kvalifikácií.

Nezáväzná požiadavka o službu