SK.ATO.18

AKROBACIA

Kvalifikácia

Cieľom akrobatického výcviku je pilotovi vytvoriť vedomosti a pilotné návyky, ktoré mu bezpečne umožnia vykonávať akrobatické manévre a ich zostavy. Akrobatický výcvik sa vykonáva na vhodnom type lietadla, ktoré má povolenie vykonávať akrobatické lety.

 Tento výcvikový kurz má zabezpečiť zvládnutie základných akrobatických prvkov, a ktoré pilotovi umožnia získať:

schopnosť posúdiť, akú úroveň náročnosti akrobatického letu môže zvoliť s ohľadom na úroveň svojich schopností a možností lietadla, ktoré má k dispozícií potrebné bezpečnostné návyky a orientáciu v priestore

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická príprava spočíva z viacerých predmetov ako napr. ľudská výkonnosť, technické predmety, správne vykonávanie akrobatických manévrov, núdzových postupov a pod.

Praktická časť​

Praktický výcvik pozostáva z rôznych akrobatických manévrov, rôznymi preťaženiami a ich vybraniach, tak aby sa v nich pilot vo výcviku cítil bezpečne.

Po absolvovaní akrobatického výcviku sa pilotovi zapíše získaná kvalifikácia do preukazu spôsobilosti a pilot môže vykonávať akrobatické lety na lietadlách, ktoré majú schválenú akrobaciu, zúčastňovať sa akrobatických súťaží a pod.

Nezáväzná požiadavka o službu