SK.ATO.18

AEROVLEKY

Kvalifikácia

Cieľom výcviku je získanie oprávnenia pre pilota letúnov na vlečenie vetroňa. Pilot má vo výcviku nadobudnúť prijateľné vedomosti a skúsenosti technike vlečenia vetroňa a prijateľné teoretické vedomosti o riešení núdzových situácií. Výcvik sa vykonáva na vhodnom type lietadla (napr. Cessna 172) a vlečeným vetroňom Twin Astir s partnerskej školy Flying Service DTO.

Minimálne požiadavky

Priebeh kurzu

Letecký kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú - leteckú časť.

Teoretická časť​

Teoretická časť pozostáva z 3 – 5 hodín prípravy, kde sa rozoberajú technické údaje a obmedzenia vetroňov a postup a technika vykonávania vlečenia vetroňa a bezpečnostných postupov.

Praktická časť​

Praktická časť pozostáva zo samotných letov s vlečeným lietadlom.

Po vykonaní výcviku letový inštruktor spracuje. Záznam o absolvovaní teoretickej výučby a letového výcviku a vykoná záznam do zápisníka letov a potvrdí podpisom až po vykonaní letovej časti kurzu. Pilotovi sa zapíše kvalifikácia do preukazu spôsobilosti.

Nezáväzná požiadavka o službu